fbpx

AUDYTY I STRATEGIE

AUDYT MARKETINGOWY

Audyt marketingowy jest etapem poprzedzającym opracowanie strategii, dlatego rzetelność jego wykonania jest kluczowa. W zależności od potrzeb audyt przeprowadzany jest w różnych obszarach:

 • analiza dotychczasowej strategii i realizowanych działań marketingowych

 • badanie rynku
 • badanie rozpoznawalności marki
 • badanie reputacji marki
 • badanie jakości prowadzonej komunikacji
 • analiza przeprowadzonych kampanii reklamowych
 • analiza narzędzi wsparcia sprzedaży
 • sprawdzenie poziomu współpracy działu marketingu z działem sprzedaży

Następnie dokonujemy wnikliwej analizy wyników audytu i przedstawiamy rekomendacje, które są punktem wyjścia do napisania strategii.

AUDYT SPRZEDAŻOWY

Audyt sprzedażowy pomoże Ci zidentyfikować mocne i słabe strony obecnej strategii oraz zaproponować skuteczne rozwiązania w celu poprawy efektywności działań sprzedażowych.

Nasz audyt obejmuje pełną analizę procesu sprzedaży, od pozyskiwania potencjalnych klientów aż po finalizację transakcji. Oceniamy skuteczność obecnych narzędzi i kanałów sprzedaży oraz efektywność obsługi klienta.

Podczas audytu przygotowujemy szczegółowy raport zawierający wskazówki i rekomendacje dotyczące optymalizacji poszczególnych etapów procesu sprzedaży oraz przedstawiamy możliwe scenariusze działań i ich oczekiwane rezultaty.

Audyt sprzedażowy wykonujemy w kilku etapach:

 • wywiad z szefem zespołu sprzedażowego
 • ankiety dla handlowców
 • wyjazdy audytorskie z handlowcami - nasz audytor spędza cały dzień z handlowcem, jeździ z nim na spotkania z klientami, obserwuje jego pracę, rozmawia też z klientami, aby uzyskać jak najwięcej informacji na temat poziomu zadowolenia ze współpracy
 • ankieta badania satysfakcji klienta
 • analiza wyników audytu
 • rekomendacje do stworzenia lub modyfikacji strategii sprzedaży

STRATEGIA MARKETINGOWA

Strategia marketingowa to plan działania, którego celem jest osiągnięcie określonych rezultatów biznesowych poprzez skuteczną promocję produktu lub usługi. Tworzenie strategii marketingowej zazwyczaj zaczyna się od określenia celów biznesowych i dobór odpowiednich narzędzi marketingowych do ich osiągnięcia. Następnie należy opracować szczegółowy plan działań marketingowych, które będą prowadzone w określonym czasie i budżecie. Ważne jest również zdefiniowanie grupy docelowej, czyli odbiorców, do których kierowana jest promocja oraz określenie, jakie korzyści będzie miała dla nich oferowana przez nas produkt lub usługa.

Przygotowanie strategii składa się z kilku etapów:

 • Określenie celów biznesowych i marketingowych
  Na początku należy jasno określić, jakie są główne cele biznesowe firmy i w jaki sposób działania marketingowe mogą je wesprzeć.
 • Analiza sytuacji
  Następnie należy dokonać analizy otoczenia, w którym działa firma. Ważne jest zbadanie rynku, konkurencji, potrzeb i oczekiwań klientów oraz własnych mocnych i słabych stron.
 • Określenie grupy docelowej
  Należy zdefiniować grupę odbiorców, do których kierowana będzie promocja. Ważne jest, aby grupa ta była wystarczająco duża i miała realne potrzeby, które można zaspokoić dzięki naszej ofercie.
 • Opracowanie strategii
  Na podstawie zebranych informacji należy opracować szczegółową strategię marketingową, która będzie odpowiadać celom biznesowym i spełniać oczekiwania grupy docelowej.
 • Przygotowanie planu działań
  Należy zaplanować konkretne działania marketingowe, które będą realizowane w określonym czasie i budżecie. Ważne jest, aby działania te były spójne z całą strategią i pozwalały osiągnąć założone cele.
 • Realizacja i monitorowanie
  Po opracowaniu planu należy przystąpić do jego realizacji. Ważne jest, aby regularnie monitorować postępy i efekty działań marketingowych oraz modyfikować je w razie potrzeby.

Jednym z elementów strategii są persony. Persona to fikcyjna postać, która przedstawia typowego klienta danej firmy lub określonej grupy docelowej. Jest ona tworzona na podstawie badań rynku i analizy danych demograficznych, zachowań zakupowych oraz potrzeb i oczekiwań klientów. Persony są stosowane w strategii marketingowej, aby lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania grupy docelowej oraz skuteczniej dostosować do nich komunikaty reklamowe i oferowane produkty lub usługi. Dzięki personom firma może lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb klientów i skuteczniej skierować swoje działania marketingowe.

STRATEGIA SPRZEDAŻOWA

Strategia sprzedażowa to plan działań związanych z procesem sprzedaży produktów lub usług. Ma na celu zwiększenie efektywności i skuteczności procesu sprzedaży oraz poprawienie wyników finansowych firmy.

Tworzenie strategii sprzedażowej zazwyczaj zaczyna się od określenia celów sprzedażowych oraz analizy sytuacji firmy i rynku. Następnie należy zdefiniować grupę docelową, do której kierowana będzie sprzedaż oraz określić, jakie korzyści będzie miała dla niej oferowana przez nas produkt lub usługa. Następnie należy opracować plan działań sprzedażowych oraz przygotować odpowiednie narzędzia i materiały promocyjne. Ważne jest również zaplanowanie budżetu i określenie sposobów mierzenia efektywności działań sprzedażowych.

Strategia sprzedażowa powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości firmy oraz uwzględniać specyfikę rynku i oczekiwania klientów. Ważne jest, aby jej cele były realistyczne i mierzalne oraz aby działania sprzedażowe były spójne z całą strategią marketingową firmy.

SZUKASZ WSPARCIA PROFESJONALNEGO ZESPOŁU?

IMAGENCY Sp. z o.o.
ul. Sudecka 74
53-129 Wrocław, Polska

KRS 0000876322
NIP PL8992890997
Regon 38781628500000

Spółka wpisana do KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego
dla Wrocławia-Fabrycznej
pod numerem KRS 0000876322

Kapitał zakładowy:
5 000 PLN opłacony w całości.

View